„Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal.” (Zsolt 104,27–28)

„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

Olvasmányok: Lk 15,1–3.11b–32 és 1Tim 1,12–17

Lekció: Ez 18,20–32
Lk 15,1–10

Igehirdetési ige: 1Pt 5,6–11

 

Lelki útravaló a mai napra

Ehetnékem van, valamit muszáj rágcsálnom. Bár nem is vagyok éhes igazán, folyton a hűtőt nyitogatom. Ismerős mindannyiunk számára ez az érzés. Hiányérzeteink abból adódnak, hogy belül, a lelkünk mélyén valami nincs rendben. Bánatom van, kudarc ért, frusztrált vagyok. S az első reakció, hogy enni kell, vásárolni kell, hátha múlik a kínzó érzés. Isten ad nekünk bőségesen, nem kellene, hogy kínzó hiányérzetünk legyen. Ehhez azonban élni kell a Jézus kínálta kenyérrel és vízzel. A földi javak újra és újra kívánságot ébresztenek bennünk. Elégedetlenné tesznek, mindig több és több kell.

Isten a mindennapi kenyeret Jézus Krisztussal kínálja nekünk. Nem választja szét a kettőt. Mi, emberek vagyunk ilyen kettéhasadtak, hogy van fizikai létünk és lelki részünk. Sokszor érezzük úgy, hogy majd, ha a fizikai igényeim kielégíttetnek, jöhetnek a lelkiek. Istennél egységet képez minden. Ő formált a föld porából, s lelkét lehelte az emberbe. Ő tökéletesen ismeri igényeinket, jobban, mint az anya a gyermekéét. Az embernek enni kell, hogy megéljen itt a földi létben. Ad, hogy szedegessünk, csipegessünk, ad, hogy jóllakhassunk. De élnünk kell Jézussal, Jézusból, hogy egyensúlyban legyünk, békességünk legyen, és ne csak e földön éljünk, hanem örök életünk legyen.

*

Urunk! Megígérted, hogy idejében adsz eledelt, mi mégis folyton aggodalmaskodunk. Adj nekünk bízó szívet, hitet, teljes rád hagyatkozást. Szükségünk van erre a békességre, hogy kinyíljunk feléd, s kitáruljon a lelkünk embertestvéreink felé. Mert csak Krisztus teste és vére, igéd tiszta vize adja meg ezt a békességet, biztonságot. Ez az eledel fordítja arcunkat, lelkünket az örök élet felé. Ámen.Szerző: Bencéné Szabó Márta

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.