Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat... (5Móz 8,10)

Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! (1Kor 10,31)

Olvasmányok: Péld 3,1–8 és Lk 13,18–21

 

Lelki útravaló a mai napra

A Második Törvénykönyv a Törvény megismétlése, latinul Deuteronomium, a héber neve a könyv első szava alapján Dvárim, azaz „beszédek”. Protestáns berkekben ezt hívjuk Mózes ötödik könyvének. Ez a név számomra kevesebbet mond, mint a latin vagy a héber eredeti. Kicsit olyan a hatása (az elnevezésnek és nem a könyvnek), mintha Mózes nekiült volna halála után még egy ötödik könyvet is írni, vagy mint Douglas Adams, az ismert angol sci-fi író legismertebb trilógiája, amely nem három, hanem öt kötetben jelent meg (Galaxis útikalauz stopposoknak).
Isten törvényei azonban igen hasznosak a megismétlésre és az összegyűjtésre, talán csak a négy evangéliummal van még inkább így…
A Második Törvénykönyv 8. fejezetében az ígéret földjéről olvasunk, ahol a legjobb dolgok várnak az emberre. Azonban ha az egész fejezetet elolvassuk, látunk egy édenkertihez hasonló intelmet is: élvezheted az ígéret földjét, de tartsd meg az Isten parancsait. Ide kapcsolódnak Pál apostol intelmei, aki nagyon hasonlót üzen a korinthusi gyülekezetnek és nekünk, a korinthusiak 21. századi szellemi utódainak: ha bármit úgy tesztek, hogy az nem az Isten dicsőségére van, hordoznotok kell a következményeket!
Nem tetszik az üzenet? Gondold át, kinek a dicsőségét keresed: Istenét vagy a magadét. Hordozd a következményeket!

*

„Áldjátok az Urat, mert jó, és mindörökké megmarad az Ő irgalmassága. Ő megadja táplálékát az állatnak, a hollófiaknak, melyek hozzá kiáltanak. Nem a paripák erejében telik az ő kedve, nem is az ember termetében gyönyörködik, hanem azok kedvesek az Úrnak, akik őt félik, és az ő kegyelmében reménykednek.” (Luther Márton)

Szerző: Gerlai Pál

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.